W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przedstawiamy harmonogram działań w ramach Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Załącznik 1 – Harmonogram_działania_obligatoryjne

Załącznik 2 – Harmonogram_działania_wspierające

Załącznik 3 – Harmonogram_działania_wojewódzkie