Szanowni Państwo !

Uprzejmie przypominamy, że szkoły realizujące Program mogą ubiegać się o nadanie certyfikatu Szkoła Lider „Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim”.

Termin składania wniosku wraz z wymaganą dokumentacją mija 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji, procedura nadawania certyfikatu oraz wniosek znajdują się w zakładce Certyfikacja .