Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. o g. 11.00 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, przy ul. Kościelnej 3,odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim, za działania podjęte w roku szkolnym 2012/2013 dla następujących szkół:

  • Złoty certyfikat: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  • Srebrny certyfikat: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.
  • Srebrny certyfikat: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku.
  • Brązowy certyfikat: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce.
  • Brązowy certyfikat: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu.
  • Wyróżnienie: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.

Na uroczystość, w której udział weźmie Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz przedstawiciele instytucji partnerskich Programu, zapraszamy wszystkich koordynatorów szkolnych Programu ze szkół i placówek województwa opolskiego.

Po uroczystości odbędzie się spotkanie wszystkich koordynatorów z Opolskim Kuratorem Oświaty, którego celem jest podsumowanie dotychczasowej działalności i określenie zadań na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy.